Vastuullisuus

Maailmanperintökohteen herkkä ja arvokas ympäristö luo kehykset, joissa jokainen toimenpide toteutetaan harkiten ja vastuullisesti.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan periaatteita.

Suomenlinnan hyväksi jo 100 vuotta

Olemme toimineet Suomenlinnan hyväksi jo sadan vuoden ajan vaalien ja kertoen arvokkaasta kulttuuriympäristöstämme. Suomenlinnan historian ja sen merkityksen esilletuominen on ydintehtävämme ja teemme sen ylpeydellä ja ilolla. Maailmanperintökohteen herkkä ja arvokas ympäristö luo puitteet, jossa jokainen toiminta toteutetaan harkiten ja vastuullisesti. Haluamme varjella linnoituksen kulttuuriympäristöä, saarten luontoa sekä niitä ympäröivää Itämerta.

Kestävä kehitys

Olemme sitoutuneet seuraamaan toiminnassamme Suomenlinnan kestävän matkailun strategiaa sekä Kansallista maailmanperintöstrategiaa ja olemme suorittaneet Sustainable Travel Finland merkin, Ekokompassin ympäristöjärjestelmän sertifikaatin sekä Q1000 Laatutonni-sertifikaatin. Noudatamme kaikessa toiminnassamme kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan periaatteita.

Toiminnassamme painotamme viestinnällistä vastuutamme ympäristömme varjelussa. Opastamme, esittelemme ja ohjaamme Suomenlinnan vierailijoita kunnioittamaan ympäristöään kertomalla heille siitä ja antamalla heille hienoja elämyksiä historian, luonnon ja rakennetun kulttuuriympäristön keskellä.

Pyrimme myös omassa toiminnassamme vastuullisiin tekoihin ja vähentämään ympäristön kuormitusta. Teemme toimipisteissämme ekologisia ja vastuullisia valintoja, jotka auttavat meitä varjelemaan Suomenlinnaa.

 

Turvallisemman tilan periaatteet

Noudatamme Suomen YK-liiton ohjeita turvallisemman tilan periaatteista sekä henkilöstömme keskuudessa että asiakaspalvelutilanteissa.

Kunnioitamme toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa ja itsemääräämisoikeutta. Emme koske toista kysymättä lupaa ja pyydämme tilaa myös itsellemme tarvittaessa.

Emme pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillamme, käytöksellämme tai teoillamme. Pitäydymme ulkonäön arvostelusta, juoruilusta ja stereotypioiden ylläpitämisestä.

Emme tee oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Emme tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä.

Annamme tilaa ja pyrimme huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Emme jyrää muiden mielipiteitä ja annamme puheenvuoron. Kunnioitamme myös toisten yksityisyyttä ja käsittelemme arkoja aiheita kunnioittavasti.

Kuuntelemme ja opimme. Otamme vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat ennakkoluulottomasti. Suhtaudumme jokaiseen vastaantulevaan asiaan ja tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.

Pyydämme anteeksi, jos olemme loukanneet tahallisesti tai tahattomasti muita.

 

 

 

 

Ekokompassi ympäristösertifikaatti

Olemme suorittaneet Ekokompassi-ympäristösertifikaatin ja haluamme toimia vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti. Vastuullinen toimintamme ulottuu niin henkilökunnan tasavertaiseen kohteluun, eri asiakasryhmien tarpeiden huomioimiseen kuin ympäristön varjeluun. Ekokompassin ympäristöjärjestelmän avulla suunnittelemme toimintamme yhä ympäristöystävällisemmäksi ja seuraamme toimintamme ympäristövaikutuksia.

Sustainable Travel Finland

Sitoudumme Sustainable Travel Finland merkin mukaiseen toimintaan. Merkki myönnettiin Ehrensvärd-seuralle sen pitkäaikaisen ja määrätietoisen työn tuloksena kestävän matkailun edistämisessä. Vastuullinen toimintamme ulottuu niin henkilökunnan tasavertaiseen kohteluun, eri asiakasryhmien tarpeiden huomioimiseen kuin ympäristön varjeluun UNESCOn maailmanperintökohteessa, Suomenlinnassa.

We Speak Gay

Olemme osa We Speak Gay yhteisöä ja haluamme toivottaa kaikki LGBTQIA+ matkailijat tervetulleiksi palveluidemme ääreen. Olemme sateenkaariystävällinen ja tasavertainen palvelutarjoaja ja työnantaja. Lue lisää We Speak Gay yhteisöstä.

Suomenlinnan kestävän matkailun periaatteet

Kestävän matkailun strategia ohjaa Suomenlinnan suojelutyötä. Yhdessä sovittujen toimintatapojen avulla edistämme Suomenlinnan suojelua ja toimimme vastuullisesti. Lue Kestävän matkailun strategia (pdf).

Tiesitkö että

opastetuilla kierroksilla seurataan hyvin suunniteltuja reittejä, jotta herkkä kulttuuriympäristö ei kärsi. Seuraamalla Suomenlinnan sinistä reittiä voi itsekin valita vastuullisen tavan tutustua linnoitukseen. Lue lisää sinisestä reitistä.