Ansvarsfullhet

Den känsliga och värdefulla miljön av världsarvet skapar ramar där varje åtgärd genomförs genomtänkt och ansvarsfullt.

Vi följer principerna för hållbar utveckling och ansvarsfull verksamhet i all vår verksamhet.

För Sveaborgs bästa i över hundra år

Vi har arbetat för Sveaborg över hundra år genom att vårda och berätta om vår värdefulla kulturmiljö.

Att framhäva Sveaborg s historia och dess betydelse är vår kärnuppgift, och vi gör det med stolthet och glädje. Den känsliga och värdefulla miljön av världsarvet skapar ramar där varje åtgärd genomförs genomtänkt och ansvarsfullt. Vi vill skydda fästningens kulturmiljö, öarnas natur samt Östersjön som omger dem.

Hållbar utveckling

Vi har åtagit oss att följa Sveaborgs strategi för hållbar turism samt den nationella strategin för världsarv. Vi har genomfört certifikaten Sustainable Travel Finland, Ekokompassens miljösystem och Q1000 Laatutonni. Vi följer principerna för hållbar utveckling och ansvarsfull verksamhet i all vår verksamhet.

I vår verksamhet betonar vi vårt kommunikativa ansvar för att skydda vår miljö. Vi guidar, presenterar fästningen och vägleder besökare på Sveaborg att respektera sin omgivning genom att berätta för dem om den och ge dem fina upplevelser mitt i historien, naturen och den byggda kulturmiljön.

Vi strävar också efter ansvarsfulla handlingar i vår egen verksamhet och att minska miljöbelastningen. Vi gör ekologiska och ansvarsfulla val i våra verksamhetslokaler som hjälper oss att bevara Sveaborg.

 

Riktlinjerna för ett tryggt umgänge

Vi följer Förenta Nationernas riktlinjer för ett tryggt rum både bland vår personal och i kundtjänstsituationer.

Vi respekterar varandras personliga fysiska och psykiska utrymme och självbestämmande. Vi rör inte vid någon utan att fråga om tillstånd och ber om utrymme för oss själva vid behov.

Vi förlöjligar, förnedrar, utesluter eller förnedrar inte någon genom vårt tal, vår beteende eller våra handlingar. Vi håller oss borta från att bedöma utseende och undviker skvaller samt upprätthållande av stereotyper.

Vi gör inga antaganden baserat på utseende eller beteende. Vi gör inga antaganden om någons sexualitet, kön, nationalitet, etnicitet, religion, värderingar, socioekonomiska bakgrund, hälsa eller funktionsförmåga.

Vi ger plats och strävar efter att se till att alla har möjlighet att delta i samtal. Vi låter inte våra egna åsikter dominera och respekterar andras tur att tala. Vi respekterar också andras integritet och hanterar känsliga ämnen med respekt.

Vi lyssnar och lär oss. Vi välkomnar nya ämnen, personer och perspektiv utan fördomar. Vi ser varje möte och situation som en möjlighet att lära oss och utvecklas.

Vi ber om förlåtelse om vi avsiktligt eller oavsiktligt har kränkt andra.

 

 

Ekokompassi miljösertifikat

Vi har genomfört Ekokompassens miljöcertifikat och strävar efter att agera ansvarsfullt och miljövänligt.

Vår ansvarsfulla verksamhet sträcker sig från en rättvis behandling av personalen till att uppmärksamma olika kundgruppers behov och skydda miljön. Genom Ekokompassens miljösystem planerar vi vår verksamhet för att bli alltmer miljövänlig och övervakar effekterna av vår verksamhet på miljön.

 

Hållbar turism i Finland

Vi åtar oss att följa principerna för Sustainable Travel Finland. Märket beviljades Samfundet Ehrensvärd som ett resultat av dess långvariga och målinriktade arbete för att främja hållbar turism. Vår ansvarsfulla verksamhet sträcker sig från en rättvis behandling av personalen till att uppmärksamma olika kundgruppers behov och skydda miljön på UNESCOS världsarv, Sveaborg.

 

We speak gay

Vi är en del av We speak gay-communityn och välkomnar alla LGBTQIA+ -resenärer till våra tjänster. Vi är en regnbågsvänlig och jämlik tjänsteleverantör och arbetsgivare.

 

Principer för hållbar turism på Sveaborg

Hållbarhetststrategin styr arbetet med att skydda Sveaborg. Genom överenskomna åtgärder främjar vi skyddet av Sveaborg och agerar ansvarsfullt.

Läs hållbarhetststrategin (på engelska,pdf)

 

Visste du att…

På guidade turer följs noggrant planerade rutter för att den känsliga kulturmiljön inte ska rubbas.

Genom att följa Sveaborgs blåa rutt kan man själv välja ett ansvarsfullt sätt att utforska fästningen.

Läs mer om den blåa rutten.