Samfundet Ehrensvärd

Ehrensvärd-seura r.y. – Samfundet Ehrensvärd r.f. är en ideell förening som grundades år 1921. Föreningens syfte är att göra Sveaborgs, ett UNESCO-världsarvsobjekt, historia känd.

Samfundet Ehrensvärd

Samfundet Ehrensvärds verksamhet bedrivs enligt principerna för ansvarsfull turism och verksamhet. Vi upprätthåller Ehrensvärdmuseet, café Piper och Sveaborgsmuseet och -museikaféet på Sveaborg. Vi ansvarar också för auktoriserad guideverksamhet på Sveaborg, publicerar litteratur, utvecklar turisttjänster och ordnar äventyrstur för barn samt olika temavisningar. Våra tjänster inkluderar också museibutiksverksamhet och program för grupper på Sveaborg.

Vi välkomnar alla att också delta i vår aktiva medlemsverksamhet.

 

Kontaktuppgifter till kontoret

Samfundet Ehrensvärd rf.

Sveaborg C 74

00190 Helsingfors

Tel. kl. 9 – 15

+358 9 68999850

Kontakta oss

Faktureringsuppgifter

Henkilökuva toiminnanjohtajasta.

Carita Wilenius-Rantala
Verksamhetsledare
carita.wilenius-rantala@suomenlinnatours.com
+3584578843315

Henkilökuva kehitystpäälliköstä.

Taru Lempinen
Utvecklingschef, samfundets sekreterare
taru.lempinen@suomenlinnatours.com
+3584578843316

Henkilökuva

Lars Karhunen
Ekonomichef
lars.karhunen@suomenlinnatours.com
+3584578843314

1700-luvun aateliston tyyliin pukeutuneet herrat ampuvat ilmaan kivääreillä.

Medlemsverksamhet

Samfundet Ehrensvärds medlemsverksamhet omfattar aktiviteter kring Sveaborgs historia. Som medlem får du ta del av ny forskning, intressanta utflyktsmål och föreningens breda verksamhet. Medlemsaktiviteter arrangeras året runt både på Sveaborg och vid andra historiska platser. Medlemsmöten hålls två gånger om året och Samfundet Ehrensvärds festdag firas den 12 maj.

Medlemsavgiften är 25 euro.

Läs mer och anslut dig som medlem

Tero Söderholmin kuva Augustin Ehrensvärdin haudasta, haudan päädystä kuvattuna.

Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som har en ordförande och åtta andra ledamöter som alla utses vid föreningens höstmöte. Ordförandens och ledamöternas mandattid är tre år.

Under perioden 2023–2024 är styrelsemedlemmarna:

Ordförande Jussi Nuorteva
Viceordförande Timo Uolamo
Reima Linnanvirta
Magdalena af Hällström
Mats Brommels
Arthur Aminoff
Kaarle Wikström
Outi Alanko-Kahiluoto
Päivi Happonen

Årsberättelser:

Vuosikertomus 2023

Årsberättelse 2022

Årsberättelse 2021

Årsberättelse 2020

 

Stadgarna för Samfundet Ehrensvärd