2.1.2024

Sveaborgsmuseet är öppet året runt

På utställningen visas bruksföremål, verktyg, vapen och ammunition som har hittats på Sveaborg. Museets basutställning ger en omfattande bild av fästningens händelser och invånarnas liv i fästningen under 1700- och 1800-talen samt restaureringsarbeten på fästningen.

Museet är öppet året runt dagligen kl. 10:30-17:00.

samt i juni-augusti dagligen kl. 10:00-18:00